Sứ Mệnh Và Tầm Nhìn Của Công Ty ITS

Tầm Nhìn Của Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hồng Hân

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững. Trường Thịnh phấn đấu trở thành 1  Đơn vị  hàng đầu tại Việt Nam về cũng cấp sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin. Mang lại chất lượng tốt nhất tới Khách Hàng.

Sứ Mệnh Của Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hồng Hân

“Hội tụ và nuôi dưỡng khát vọng & tài năng để tìm kiếm sự đột phá nhằm nâng cao lợi ích của sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. Chính vì vậy, khách hàng sẽ tưởng thưởng chúng ta bằng doanh số, lợi nhuận dẫn đầu và sự tăng trưởng bền vững”

Bốn giá trị nền tảng của Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hồng Hân

  • Con người là tài sản, là nguồn lực cạnh tranh.
  • Tiên phong khai phá với khát vọng chiến thắng.
  • Hợp tác cùng phát triển, hài hòa lợi ích với các đối tác.
  • Tinh thần dân tộc.

Bốn phẩm chất của con người Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Hồng Hân